Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2015

szpila
#445
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa
szpila
3394 46d5
true story ;_;
Reposted frompozeczkowa pozeczkowa viamisscherry misscherry
szpila
ojciec mi mówił, że indianie mieli takie przysłowie - jeśli chcesz coś zrobić, nie mów o tym. niech gromadzi energię.
— sz.
Reposted fromdotwork dotwork viamisscherry misscherry
szpila
Są w życiu rzeczy o które warto walczyć, a na niektóre warto poczekać..
— Ernest Hemingway
Reposted fromidepopiwo idepopiwo viamisscherry misscherry
szpila
Pamiętaj o tym, że wiele najlepszych dni Twojego życia jeszcze się nie wydarzyło.
Reposted fromorchis orchis viafrenchinhale frenchinhale
szpila
Aby osiągnąć sukces pierwsze co musisz zrobić, to zakochać się w ciężkiej pracy.
Reposted fromxalchemic xalchemic viafrenchinhale frenchinhale
szpila
5220 93c0 500
Reposted fromrol rol viafrenchinhale frenchinhale
szpila
8988 877f
Reposted fromumorusana umorusana viagreys-anatomy greys-anatomy

December 21 2014

szpila
1593 c45d 500
szpila
1555 f402 500
szpila
1516 c238 500
potwierdzam!
szpila
Wiesz, moja mama mówiła mi zawsze, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Jeżeli coś się dzieje, to tylko po to, by pociągnęło za sobą jakieś inne sznurki, które poruszą to, co musi i tak nas spotkać. I coś w tym chyba jest
— M.Witkiewicz
Reposted fromswojszlak swojszlak viaKahlua Kahlua
szpila

Nie podawaj się. Nigdy. Niezależnie ile Cię to kosztuje i jak bardzo odbija się na Twojej psychice. Nie przestawaj walczyć. O wiele bliżej masz do wygranej. Próbuj. Trzy razy, siedem, a nawet dziesięć. Uda się. W końcu poczujesz tę satysfakcję, staniesz na podium i zrozumiesz, że podczas walki odpuszczają tylko słabi. Bo wstydem nie jest próbować, ale w ogóle nie spróbować.

— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa viaKahlua Kahlua
szpila

Zacznij wierzyć w siebie, a Twój świat zmieni się na lepsze szybciej niż kiedykolwiek marzyłeś.

Joe Vitale

Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaKahlua Kahlua
szpila
4451 e635
Reposted fromxalchemic xalchemic viaKahlua Kahlua
szpila

Wystarczy jedna osoba żeby Twoje życie się odmieniło - Ty sama.

— H. Coben - Tęsknię za tobą
Reposted fromcheatingonyou cheatingonyou viaKahlua Kahlua
szpila
0639 ef85
Reposted fromkrzysk krzysk
szpila
2826 d4d8
Reposted frommagicdust magicdust viaKahlua Kahlua
szpila
Mimo wszystko warto wierzyć, że to, co najpiękniejsze dopiero przed nami.
Reposted fromjulliett julliett viafrenchinhale frenchinhale

November 27 2014

szpila
7502 3ab5 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl