Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 27 2014

szpila
7479 3ee8
szpila
7454 77bb
Reposted byzielononiebieskie zielononiebieskie
szpila
7434 d175
szpila
7414 1a13 500
szpila
0922 2fb5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaKahlua Kahlua
szpila

Nie podawaj się. Nigdy. Niezależnie ile Cię to kosztuje i jak bardzo odbija się na Twojej psychice. Nie przestawaj walczyć. O wiele bliżej masz do wygranej. Próbuj. Trzy razy, siedem, a nawet dziesięć. Uda się. W końcu poczujesz tę satysfakcję, staniesz na podium i zrozumiesz, że podczas walki odpuszczają tylko słabi. Bo wstydem nie jest próbować, ale w ogóle nie spróbować.

— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa viaKahlua Kahlua

November 11 2014

szpila
Jest wiele gorszych rzeczy niż śmierć. Nie być kochanym albo nie być zdolnym, by pokochać kogokolwiek: to jest gorsze.
— Cassandra Clare – Mechaniczna księżniczka
szpila
Moje myśli opiekują się Tobą. Niezależnie czy bez Twojej,  czy za Twoją zgodą.
Reposted fromhole-love hole-love
szpila
6896 88d8
Reposted fromhole-love hole-love
szpila
Puste korytarze przypominają mi jak bardzo puste mam serce Puste dłonie Pusta połowa łóżka
Sama tego wszystkiego przecież nie zapełnię.
https://www.facebook.com/rewelacyjnie
Reposted fromzuazuzanna zuazuzanna viacytaty cytaty
szpila
Są dwa etapy znajomości – tworzenie historii i wspomnienia. Kiedy kogoś długo nie widzisz, możecie tylko wspominać to, co było dawniej. Nie macie już wspólnej historii, a rzeczy do opowiedzenia jest tyle, że na pytanie, co nowego, możesz odpowiedzieć tylko: nic nowego.
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Reposted fromnivea nivea viamefir mefir
szpila
Literatura to najprzyjemniejszy sposób ignorowania życia.
— Fernando Pessoa
Reposted fromvanirr vanirr viamefir mefir
szpila
1900 b395
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viakeithpeligro keithpeligro
szpila
5440 5322 500
...Odessa
szpila
Pragnęłam dowiedzieć się o nim jak najwięcej, również tego, jak wygląda jego życie beze mnie.  
— Jonathan Carroll, Zaślubiny patyków
Reposted fromIriss Iriss viasexualchocolate sexualchocolate
szpila
5121 3b43
Reposted fromSalvator Salvator viasexualchocolate sexualchocolate
szpila
Kiedyś w Twoim życiu pojawi się ktoś, dzięki komu zrozumiesz dlaczego z nikim innym Ci nie wychodziło.

Reposted fromMooonroe Mooonroe viasexualchocolate sexualchocolate
szpila
Czasem wchodzi się drugi raz do tej samej rzeki. Ale wtedy masz już pewność, że nie utoniesz, bo na plecach niesiesz koło ratunkowe zwane doświadczeniem. Warto podjąć ryzyko.
— dobry cytat!
szpila
7196 dc87
szpila
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl